HomeOur services Eija Fors-VirtanenEnsikäyntiKohderyhmätHinnastoYhteystiedot
KiropraktiikkaFysioterapiaakupunktioRavitsemusneuvonta Terapeuttinen harjoittelu

 

Akupunktio

Eija suoritti 3-vuotisen kandidaattitutkinnon (BSc) akupunktiosta (Traditional Chinese Medicine) Westminsterin Yliopistossa Lontoossa vuonna 2005 ja on osallistunut lukuisiin sekä perinteisen että länsimaisen akupunktion koulutustilaisuuk-siin perehtyen mm. laser- ja sähköakupunktioon, Msf-kuntoutukseen (Mäkelän sähköfysiologinen kuntoutus), ja Zeta Westin lapsettomuustukihoitoihin Lontoossa.

 

Eijan työssä yhdistyvät perinteinen ja länsimainen akupunktio potilaiden tarpeista ja hoitojen soveltuvuudesta riippuen. Ravitsemusneuvonnan kautta Eija syventää tarvittaessa konsultaatiota painottaen elintapamuutosten, ennenkaikkea ravinto- ja liikuntatottumusten, tärkeyttä useiden kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

 

Akupunktio

 

Akupunktio muodostuu latinan sanoista ’acus’ = neula ja ’puncture’ = pistää. Akupuntio on yli 3000 vuotta vanha perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmä, johon usein sisällytetään ohjeita ja neuvoja terveistä ja tasapainoisista elämäntavoista. Akupunktiossa potilasta hoidetaan neuloilla ärsyttämällä tarkoin määriteltyjä kehon pisteitä. Neulat ovat steriloituja ja kertakäyttöisiä.

 

Perinteisen käsityksen mukaan energia eli qi kiertää ihmiskehossa meridiaaneja eli kanavia pitkin. Qi jakautuu yin- ja yang-energioihin. Meridiaanit on nimetty sisäelinten mukaan, joihin niillä ajatellaan olevan yhteys. Mikäli qi:n virtaus meridiaaneissa häiriintyy ja/tai vähenee, elimistön tasapaino järkkyy ja ihminen sairastuu. Perinteisen käsityksen mukaan akupunktiolla pyritään palauttamaan ja harmonisoimaan elimistön toimintaa vapauttamalla ja/tai lisäämällä Qi-energian kulkua.

 

Länsimaihin akupunktuuri saapui 1600-luvulla Kiinassa lähetystyötä tehneiden jesuiittojen mukana. Länsimaissa akupunktion selitetään usein lievittävän kipua hermolihasjärjestelmän kautta. Tätä ajatusta vahvistaa mm. Melzackin ja Wall´n porttikontrolliteoria.

 

Laser- ja sähköakupunktio

 

Laser- ja sähköakupunktio ovat kehittyneet perinteisestä akupunktiosta viime vuosikymmenien aikana. Niissä akupunktiopisteitä stimuloidaan matalataajuisella sähkövirralla tai/ja pehmytlaserilla (5mW, 632-650nm). Hoidon toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Sähköakupunktiossa elektrodit voidaan kiinnittää akupisteisiin asetettuihin neuloihin tai hoitoa voidaan antaa ilman neuloja ihon pinnalle asetettavan “kynän“ avulla. Laserhoidossa ei käytetä neuloja vaan “kynää” tai laserklustereita eli laserlamppuja.


 

Hoidettavat vaivat
- Lihas-, nivel-, niska- ja selkäkivut, ishias-vaivat
- Päänsäryt ja migreeni
- Fibromyalgia
- Unettomuus, väsymys- ja masennustilat
- Ruoansulatusvaivat
- Hormonaaliset vaivat (esim. kilpirauhasen alitoiminta, vaihdevuodet)
- Lapsettomuus
- Tulehdukset ja allergiat/yliherkkyysreaktiot
- Verenkierrolliset vaivat

 

Vaikutusmekanismit

1) Kivunlievitys (analgesia)

Akupunktion yhteydessä kipua lievittävien endogeenisten opiodien, endorfiinien ja enkefaliinien määrä elimistössä kohoaa. Myös serotoninergiset ja adrenergiset kivunestomekanismit myötävaikuttavat analgesiaan.

Akupunktio stimuloi lihasafferentteja, ergoreseptoreita, A-delta ja C-säikeitä saaden samankaltaisen vaikutuksen aikaan kuin voimakas lihassupistus, jonka ansiosta sympaattisen hermoston aktiviteetti laskee, verenvirtaus kudoksissa lisääntyy ja lihaksisto rentoutuu.

 

2) Rauhoittaminen (sedaatio)

Akupunktion ansiosta aivojen beta- ja theta-aaltojen määrä vähenee, joka auttaa hermostuneisuudesta ja unettomuudesta kärsiviä potilaita.

 

3) Tasapainottaminen (homeostaasi)

Akupunktio tasapainottaa autonomista, sympaattista ja parasympaattista hermostoa ja modifioi hormoneja tuottavien rauhasten toimintaa vaikuttaen muun muassa:

- sydän- ja verenkiertoelimistöön (esim. korkea verenpaine) 

- keuhkojen toimintaan (esim. astma)

- ruoansulatuselimistöön (esim. ärtynyt paksusuolen oireyhtymä)

- umpirauhasten toimintaan (esim. kilpirauhasen toimintahäiriöt, sokeritasapainon häiriöt, kuukautisvaivat, lapsettomuus, vaihdevuodet)

 

4) Vastustuskyvyn parantaminen ja anti-inflammatorinen vaikutus

Valkosolujen eli leukosyyttien määrän lisääntyminen voi parantaa elimistön puolustuskykyä tulehduksia vastaan. Sinisellä laservalolla on todettu olevan antibakteerinen ja tulehdusta ehkäisevä vaikutus, joka voi auttaa aknen, psoriaksen, ihottuman ja haavojen paranemisessa.

 

5) Verenkierron aktivointi ja kudosten verensaannin parantaminen

Akupunktiolla voidaan parantaa aivojen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, nostaa dopamiinin määrää ja kiihdyttää aminohappoaineenvaihduntaa. Akupunktiolla saattaa olla positiivisia vaikutuksia mm. psyykkisissä vaivoissa, masennuksessa, muistihäiriöissä, Alzheimerin taudissa, parkinsonismissa.

 

6) Motorisen palautumisen edistäminen

Sähköärsytys hidastaa vaurioituneen hermoradan ja sen hermottamien lihasten rappeutumista, nopeuttaa hermoradan uusiutumista ja kiihdyttää esimerkiksi halvaantuneen alueen motoneuroonien toimintaa. Lasersähköakupunktiolla on saatu hyviä tuloksia mm. kasvohalvauksen kuntoutuksessa.

 

7) Muita vaikutuksia

Laserin vaikutuksiin kuuluu myös soluaineenvaihdunnan tehostaminen, lymfa- ja verenkierron lisääminen hoidettavalla alueella sekä hermotoiminnan rauhoittaminen. Laserin avulla soluhengitys paranee vähentäen tulehduksia ja laskien turvotusta. Laservalo edistää ja nopeuttaa myös luunmurtumien paranemista.

 

Linkit/lisätietoja:

The Journal of Chinese Medicine www.jcm.co.uk

Gateway to Chinese Medicine, Health & Wellness www.acupuncture.com

World Association for Laser Therapy www.walt.nu

Artikkeli: Akupunktiota ja ravitsemusneuvontaa lapsettomuushoitojen tueksi
Kiropraktikon, fysioterapeutin ja akupunkturistin vastaanotolle päänsäryn vuoksi (Yrityskuvalehti 2011-12)