HomeOur services Eija Fors-VirtanenEnsikäyntiKohderyhmätHinnastoYhteystiedot
KiropraktiikkaFysioterapiaakupunktioRavitsemusneuvonta Terapeuttinen harjoittelu

Potilailla on mahdollisuus saada hoidoistani KELA:n korvaus lääkärin lähetteellä

OMT-Fysioterapia

Eija valmistui fysioterapeutiksi Helsingin IV Terveydenhuolto-oppilaitoksesta v. 1993, jonka jälkeen hän työskenteli Siuntion kylpylässä ja Kuntoutus Ortonissa. Vuosina 1994-6 Eija työskenteli USA:ssa fysioterapeuttina pääsääntöisesti Ortopediseen Manuaaliseen Terapiaan (OMT) erikoistuneessa yksityisessä hoitolaitoksessa ja yliopistollisessa sairaalassa. Työnohella Eija opiskeli OMT:ta työnantajan tarjoamassa oppisopimuskoulutuksessa USA:ssa. Vuonna 2000 Eija tutki ProGradu –työssään (Portsmouthin yliopisto, AECC, Englanti) vatsalihasten EMG (Electromyography) ja Stabilizer-mittarin löydöksiä syvien- ja pinnallisten vatsalihasharjoitteiden aikana sekä selkäpotilailla että normaaleilla verrokeilla.

 

Tällä hetkellä Eija erikoistuu OMT-fysioterapiaan Helsingissä. Eija hoitaa potilasta Ortopedisen Manuaalisen Terapian (OMT) keinoin, joka painottuu tukirangan, nivelten, lihasten ja hermojen käsittelyyn ja yksilölliseen terapeuttiseen harjoitteluun (aktiivinen kuntoutus). Eija käyttää myös akupunktiota, myofaskiaalista käsittelyä, teippausta, täsmäharjoitteita liikekontrollin ja ryhdin parantamiseksi, ja ergonomista ohjausta ja neuvontaa. Tarvittaessa arvioidaan myös tukien ja apuvälineiden tarvetta, ja ohjataan niiden käyttöä. Potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista tarvittaessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

 

Hoito

 

Fysioterapiassa arvioidaan lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä ja terveyttä, ja kuntoutujan toimintaharjoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat sairauden, vamman, tapaturman, synnynnäisen tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen. Tavoitteena on mahdollisimman nopea paluu päivittäisiin toimintoihin, työelämään, harrastuksiin ja urheiluun.

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Fysioterapeutti on laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattitutkinnon.

 

Hoitovaiheet

 

1) Akuuttivaihe

Hoidon tavoitteena on lievittää ja eliminoida kipua ja turvotusta, vähentää inflammaatiota, lisätä nivelten liikkuvuutta, parantaa nivelten ja hermoston toimintakykyä. Akuuttivaiheen kesto vaihtelee muutamista hoitokerroista muutamien viikkojen kestäviin hoitoihin riippuen tilanteen/ oireiden vakavuudesta, potilaan iästä, hyvinvoinnista, yleiskunnosta ja elintavoista.

 

2) Kuntoutusvaihe

Tavoitteena on voittaa lihas-/pehmytkudosvauriot, lihasheikkoudet ja -epätasapainot, jotka usein jäävät pysyvimmiksi ongelmiksi alkuoireiden parantumisen jälkeen. Kuntoutussuunnitelmaan lisätään aktiivisia harjoituksia lihasten ja nivelten vahvistamiseksi. Lihasvenyttelyt ja proprioseptiset harjoitukset puolestaan stabiloivat tukirankaa ja niveliä sekä auttavat hermolihastoiminnan/koordinaation parantumisessa. Hoitotuloksen maksimoimiseksi  potilaille annetaan koti-harjoitusohjelma, ja tarvittaessa liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Hoidon keskeyttäminen ennen toista vaihetta voi johtaa ongelman ennenaikaiseen uusiutumiseen, koska optimaalista paranemista ei vielä saavutettu ensimmäisen vaiheen aikana.

 

3) Ennaltaehkäisevät hoidot

Tavoitteena on havaita ja hoitaa uusia ja uusiutuvia kroonisia vaivoja, sekä ennaltaehkäistä oireiden pahentumista. Kroonisissa vaivoissa, joita ei voida korjata ja jotka saattavat olla eteneviä, hoidon tavoitteena on lievittää kipua, hillitä oireita ja ylläpitää optimaalista fyysistä toimintakykyä ja hyvinvointia. Säännöllisin väliajoin tapahtuvista ennaltaehkäisevistä hoidoista hyötyvät eritoten potilaat, jotka kärsivät kroonisista tuki- ja liikuntaelinvaivoista, ryhtivaivoista, ja/tai tekevät toistuvia työ- ja/tai urheilusuorituksia.


Kiropraktikon, fysioterapeutin ja akupunkturistin vastaanotolle päänsäryn vuoksi (Yrityskuvalehti 2011-12)